کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

زمین‌خواری نهادهای حکومتی رژیم در الموت قزوین

روز دوشنبه 3 مردادماه، ماموران نهادهای سرکوبگر و دستگاه قضایی رژیم در بخش الموت شرقی واقع در استان قزوین با یورش به روستای “پیچ‌بن”، اقدام به اخراج ساکنان و پلمپ منازل آنها کرده‌اند.

ساکنان روستا دوشنبه شب سوم مرداد ماه را  بدون امکانات در مسجد به صبح رسانده‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که ساکنان پیچ‌بن از زمان حکومت قبلی تاکنون مالک اراضی این روستا محسوب شده و در حال حاضر اینگونه بی‌خانمان شده‌اند. گفته می‌شود، چنین اقداماتی با نفوذ دستگاه‌های حکومتی و سندسازی جهت غصب املاک و اراضی کشاورزان صورت گرفته و به این شکل، اندک سرمایه خانوارهای این روستا که از طریق کشاورزی و دامداری و با مشقت بسیار به دست آمده، از آنها سلب شده است.