کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

زخمی شدن یک کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی بانه

به گزارش کولبرنیوز، شامگاه دوشنبه ١٣ آذرماه ١۴٠٢، امید یزدانی کولبر ٢٣ ساله اهل شهر سقز با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در نوارمرزی هه‌نگه‌ژال بانه به شدت زخمی شده است. بر اساس این گزارش نامبرده جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی منتقل شده است.

با استناد به آمار ثبت شده در کولبرنیوز از ابتدای پاییز، از اول مهرماه تا اول آذرماه ١۴٠۲، جمعا ١۵۴ کولبر در مناطق مرزی کوردستان بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی، ضرب و شتم توسط نیروهای نظامی رژیم و رفتن روی مین، کشته و زخمی شده‌اند.از این تعداد جمعا ۹ کولبر کشته و ١۴۵ کولبر نیز زخمی شده‌اند. از مجموع ١۵۴ کولبری که کشته و زخمی شده‌اند ١۴۱ مورد معادل (%٩۲) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته است.