کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

زخمی شدن پنج کولبر توسط نظامیان حکومتی در بانه و نوسود

پنج کولبر روز چهارشنبه بیست‌وهفتم دی ماه، در مرزهای بانه و نوسود با شلیک مستقیم و همچنین ضرب‌وشتم توسط نظامیان حکومتی زخمی شدند.

هویت چهار تن از کولبرها”جوهر مرادی 28 ساله، حمید احمدی 23 ساله، ادریس اسماعیلی30 ساله اهل سقز و یحیی احراز شده است. یک کولبر نیز با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در مرز نوسود زخمی شد که هویت این کولبر ۶۰ ساله هنوز احراز نشده است. ادریس اسماعیلی که پدر یک فرزند است در حالی که به دلیل جراحت توان حرکت نداشته به حال خود رها شده بود، در نهایت توسط مردم منطقه به بیمارستان انتقال یافت. وضعیت سلامت وی وخیم گزارش شده است.