کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

زخمی شدن سه سوختبر بلوچ در زاهدان

روز چهارشنبه 22 شهریورماه،یک سوختبر بلوچ در پی واژگونی یک دستگاه خودرو سوختبر در محور زاهدان به خاش زخمی شد.

یک سوختبر بلوچ در پی واژگونی یک دستگاه خودرو سوختبر در محور زاهدان به خاش،حد فاصل منطقه کمزرد،به شدت زخمی شد.تا لحظه تنظیم این خبر،از هویت این سوختبر و وضعیت سلامتی وی اطلاعی در دسترس نیست.در وقوع یک حادثه دیگر دو سوختبر بلوچ در پی واژگونی یک دستگاه خودرو سوختبر در محور نهبندان به بیرجند،زخمی شدند.سوختبری از جمله کارهای نامتعارف و خطرآمیزی محسوب می‌شود که بسیاری از مردم بلوچ در بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار اجباراً به آن روی آوردەاند.تصادف، واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی، بخشی از خطراتی هستند که در این راه جان سوختبران را تهدید می‌کند.