کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

زخمی شدن دو کولبر در تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در بانه

شامگاه دوشنبه ۱۴ اسفندماه،نیروهای هنگ‌مرزی رژیم در نوار مرزی “هنگه‌ژال” بانه به سمت دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که بر اثر آن دو کولبر زخمی شدند.

در جریان تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی رژیم در بانه دو کولبر از ناحیه پا مجروح شدند که هویت یکی از آنان با نام “فخرالدین یوسفی” احراز گردیده و هویت کولبر دیگر تا لحظه تنظیم این خبر در دسترس نیست.طبق گفتەهای منابع مطلع،این کولبران توسط نیروهای مرزبانی رژیم دستگیر و مورد آزار و شکنجە قرار گرفتەاند و از فاصلە چند متری بە آنها شلیک شدە است.شایان ذکر است که نظامیان حکومتی در حالی تیراندازی کرده‌اند که کولبران به آنها اعلام کرده‌اند که باری همراه خود ندارند،اما ماموران بدون در نظر گرفتن این مسئله به سمت آنان آتش گشوده‌اند.