کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ریزش مرگبار معدن در طبس

روز جمعه 26 مهرماه، بر اثر ریزش معدن سامان کاوش در طبس دو کارگر جان خود را از دست دادند.

بر پایه گزارش منتشره، در اثر ریزش بخشی از تونل استخراجی معدن در طبس ۲ نفر از کارگران معدن زیر آوار ماندند. به دلیل شدت جراحات وارده به این دوکارگر جان خود را از دست دادند.