کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

رکورد گرمی بی‌سابقه آب اقیانوس‌ها 

بررسی‌های «سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا» نشان می‌دهد که در تمام روزهای یک سال گذشته دمای اقیانوس‌های دنیا بیش از هر زمان دیگری بوده است، روندی که ریشه در تغییرات اقلیمی دارد.

بر اساس این گزارش، دمای هوا در حدود پنجاه روز با اختلاف از حداکثرهای قبلی در زمان مشابه سال فراتر رفته است، اتفاقی بی‌سابقه در عصر ماهواره‌ها. سرویس کپرنیک در عین حال تایید کرد که ماه پیش گرمترین ماه آوریل از نظر دمای هوا بود، و زنجیره رکوردشکنی ماهانه را به ۱۱ ماه پی‌درپی رساند. میانگین دمای سطح اقیانوس‌ها از ماه مارس سال ۲۰۲۳ روندی صعودی به خود گرفت و مرتب از محدوده دمای معمولی که در طولانی مدت داشت، بالاتر رفت و نهایتا در ماه اوت به رکوردی بی‌سابقه رسید. وضعیت در ماه‌های اخیر هم تغییر خاصی نکرده است، و داده‌های کپرنیک نشان می‌دهد که سطح دریاها در دو ماه فوریه و مارس شاهد میانگین دمای روزانه بی‌سابقه ۲۱.۰۹ سانتی‌گراد بود.