کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

رژیم اسلامی از سنگر تحمیل حجاب اجباری عقب رانده می شود

یورش مغول وار گشت ارشاد و نیروهای انتظامی و لباس شخصی به زنان آزادپوش، که از ۲۵ فروردین همزمان با موشک پرانی به سوی اسرائیل شروع گردید، ادامه دارد. از آنجا که یورش مذکور همزمان شده با آشکار شدن زبونی جمهوری اسلامی در جلوگیری از حملات اسرائیل به مراکز نظامی، این حملات شدید تر هم شده تا مبادا اعتراضات وسیع تر شروع شود. اما امروز می بینیم که موج جدیدی از مقاومت در مقابل این یورش بویژه در تهران و شهرهای بزرگ به حرکت در آمده است. موجی که اصلاح طلبان رانده شده از قدرت و حتی شماری از پیرامونیان خامنه ای از گسترش روز افزون آن به وحشت افتاده اند و در جراید خود نسبت به عواقب این سیاست هشدار می دهند.

نویسنده ای در روز شنبه اول اردیبهشت در روزنامه اعتماد نوشت که: ” راه اندازي دوباره گشتهاي ارشاد زمينه تقابلهاي فراواني در فضاي عمومي جامعه را موجب شده است.” بعضی از نویسندگان اصلاح طلب به دلیل آنکه قانون حجاب و عفاف هنوز به تصویب مجلس نرسیده است ، گشت ارشاد را فاقد وجهه قانونی دانسته و خواستار برخورد قانونی با رفتار به قول آنان غیر متعارف ماموران با زنان و حامیان آنها شده اند. روزنامه شرق هم در شماره اول اردیبهشت از عملکرد گشت ارشاد در مقابله با زنان آزاد پوش انتقاد کرده است. عصر ایران در شماره ۳۱ فروردین خود نوشت اَعمال خشن مامورین واکنش منفی افکار عمومی را به دنبال داشته است.

زن مبارزی با نام کاربری مارال در صفحه اجتماعی خود نوشته است: ” رژیم علی خامنه ای تلافی شکستهایش را میخواهد سرمردم، بخصوص زنها خالی کند. قدرت پوشالی نظامیاش را در حمله به اسرائیل دیدیم، حالا شکست خجالتبار آنجا را میخواهد اینجا جبران کند؛ من با ۳۵ سال سن، حتی یک خاطره شیرین از این حکومت ندارم. نه دینش را قبول دارم، نه آخوندهایش، نه قانون اش، نه تصمیمات سیاسی اش را، اگر به قیمت جانم هم تمام شود حجاب آخوندی را سرم نمی کنم. کار بر دیگری نوشته است که به خاطر وجود ماموران در خیابان ها از کوچه پس کوچه ها عبور میکند؛ چون به خاطر او مغازه ها را پلمپ میکنند وارد هیج مغازه ای نمی شود، ولی زیر بار حجاب اجباری نمی رود”.

شورای بازنشستگان ایران در روز شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی اعلامیه ای نوشت: جنگ علیه زنان، اعلان جنگ علیه زندگی و آزادی ست! در بخشی از اعلامیه آمده است:حکومتی که بشدت از طرف مردم تحت فشار است و موجودیت خود را در خطر میبیند با توسل به سرکوب و تعرض به زنان دنبال عقب راندن این فشار خردکننده بر خود و جلوگیری از شکاف بیشتر درون صفوفش میباشد.» در ادامه در اعلامیه آمده است: ” مقاومت و مقابله با این سیاست نه فقط برعهده زنان بلکه وظیفه کل جامعه است زیرا این “هجوم” تمام جنبش های اجتماعی مطالبه گر را تحت تاثیر قرار میدهد”.

هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در خارج با دشمنی مانند دولتهای آمریکا و اسرائیل طرف است که خواهان رام کردن رژیم از بالا و به طریقی هستند که در پائین نه تنها انقلاب نشود، بلکه مردم نسبت به تغییر از بالا و توسط دولت آمریکا و بورژواهای داخلی امیدوار گردند. آنها می خواهند بدون دست زدن به بافت جمهوری اسلامی و اقتصاد سرمایه دارانه جامعه تغییرات معینی در حکومت داده شود. برای مثال آنها فکر میکنند که اگر آخوندها را بر سر کارهای روضه خوانی و سینه زنی برگردانند و حکومتی لیبرال با چاشنی اسلام رقیق شده بر سرکار بیآورند مردم معترض به خانه ها برمیگردند. انتقادات قانونگرایانه اصلاح طلبان و بعضی از اصول گرایان و ابراز نارضایتی از جانب اقشاری از بورژوازی نسبت به رفتار ضد انسانی ماموران گشت ارشاد در همین راستا انجام گرفته و قابل بررسی استب. اما اعتراض مردمی که حداقل از دیماه ۱۳۹۶ به این سو نه فقط مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی بلکه حاکمیت آنرا زیر سوئال برده اند، مردمی که انقلاب ژینا را آفریده اند، فراتر از خرده گلایه های لیبرالهای داخلی است که منتظر تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس اسلامی هستند،می باشد. بدون شک زنان ازاده و مردان برابری طلب، دوش به دوش هم رژیم اسلامی را در این سنگر هم عقب خواهند راند و بیش از بیش رسوایش خواهند ساخت. این نبرد در همه عرصه ها تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.