کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

رژیم آشفته و مردم امیدوارند

جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” مزین به نام ژینا، دو صف متخاصم را در مقابل هم قرار داده است. صف حکومت جمهوری اسلامی و اعوان و انصار آنها و صف زنان و مردانِ آرمانخواه، حق طلب، معترض، ضد ستم و ضد استبداد و ضد استثمار. نبرد میان این دو صف این روزها وارد مراحل حساسی شده است.

جمهوری اسلامی تمام توان سرکوب، امکانات مالی، و مزذورانش را به کار گرفته اند تا در روز 25 شهریور، سالروز قتل حکومتی ژینا امینی، تحرکی مبارزاتی و توده ای انجام نگیرد. بازداشت اعضا و تهدید خانواده های جانباختگان ، دستگیری گسترده فعالین جنبش های اجتماعی، اخراج و تعلیق دانشجویان و استادان، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، تهدید نیروهای سیاسی در کردستان، افزایش اعدام ها، صرف هزینه های سرسام آور برای مراسمهای ماه محرم و بویژه اربعین،مراسمهای تازه تاسیس جا ماندگان اربعین و اختصاص بودجه های کلان به برگزاری آنها و به برگزار کنندگان، تطمیع و همزمان تهدید بدنه های نیروهای سرکوبگر در جهت جلوگیری از هرگونه سرپیچی احتمالی در آینده، ، دادن رانت و امتیازات گوناگون به خودی های و نظایر آن،  از جمله اقداماتی هستند که رژیم برای بقای خود بدانها متوصل می شود.

در برابر این خیل معدود استثمارگر، مستبد، راهزن، جانی و مرتجع صف شهروندانی قرار دارد که نتایج دهها سال مبارزه جانفشانانه را به جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” ارتقا داده اند. این جنبش تاکنون دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشته است. جنبش انقلابی ژینا جنبشی سیاسی، اجتماعی، سراسری و در محتوای واقعی خود چپ است که اهداف روشنی دارد. بدست آوردن حق پوشش اختیاری، کسب حقوق دموکراتیک و آزادی های مدنی و فراهم کردن یک زندگی مرفه، آزاد و با کرامت برای تمام شهروندان از طریق سرنگون کردن جمهوری اسلامی. طبعا اینها تنها بخشی از مطالبات مردم می باشد. این جنبش در جهت مهیا کردن زمینه برای کسب این حقوق قسمتی از نیروی جوان خود را به میدان رویاروئی چند ماهه با نیروهای سرکوبگر فرستاد. این جوانان با شجاعتی کم نظیر دشمن را به میدان مبارزه و نبردی جانانه کشیدند، در بدنه سرکوبگران و حتی تا حدودی در بالائی ها تزلزل ایجاد کردند، تناسب قوا را به نفع مردم تغییر دادند، اهمیت جهانی انقلاب را شناساندند، جامعه را سیاسی تر نمودند و وحدتی مثال زدنی را ایجاد نمودند. گرچه این نیروی جوان هزینه سنگینی برای دستاورد ها مذکور داد، اما دستآوردهایش هم عظیم بود. مبارزات فداکارانه مذکور با به چالش کشیدن زیان های پراکندگی در صفوف نیروهای مبارز، مضرات مذهب در جامعه، آسیب های پدر سالاری، گزند های استبداد و استثمار سبب گردید تا انقلاب به اعماق جامعه برود و رشد کند. دستاوردهای تاکنونی انقلاب، جنبش های کارگران و بازنشستگان و معلمان، جنبش انقلابی کردستان، زنان، دادخواهان، فعالین حقوق بشر را نسبت به تداوم مبارزه با رژیم شجاع تر، مصمم تر و روشن بین تر کرده است.

بدون شک این دست آوردها دستمایه سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی شورائی، آزاد اندیش و معطوف به منافع کارگران و زحمتکشان و دفاع از محیط زیست خواهد بود. از آنجا که این جنبش از بنیاد با منافع قدرتهای بزرگ سرمایه داری ناسازگار است، امپریالیسم آمریکا هم مانند رژیم جمهوری اسلامی نگران عواقب غیر قابل پیش بینی این جنبش است. از اینرو دولت آمریکا اقداماتی آشکار و پنهان برای جلوگیری از سقوط رژیم را در دستور کار گذاشته است. تسلیم شدن به گروگانگیری جمهوری اسلامی تحت پوشش مبادله زندانیان، آزاد کردن پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در حالیکه به خوبی می داند که این پولها هزینه نیروهای سرکوب می شود، از جمله اقداماتی هستند که این روزها در این راستا در جریان هستند.

جنبش انقلابی ژینا در متن فراز و فرودهایش  به پیش می رود و در عمق و در سطح رشد میکند. پاسخ قاطع  به فراخوان اعتصاب عمومی در روز 25 شهریور و حضور پر شمار بر سر مزار جانباختگان انقلاب نشانه ای خواهد بود  از اراده مردم به تداوم این انقلاب. با تمام توان برای به ثمر نشاندن باید کوشید.