کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

رژه کارگران صنعت نفت در قزاقستان

روز پنج شنبه 16 دی ماه، در ادامه اعتراض فرودستان قزاقستان به تصمیم دولت این کشور مبنی بر افزایش بهای سوخت، کارگران‌ صنایع نفت هم دست از کار کشیده و به این اعتراض عمومی پیوستند.

این درحالی است که علیرغم تجدیدنظر دولت در تصمیم خود، اعتراضات ابعاد تازه‌ای گرفته و شهرهای مختلف قزاقستان به کانون شورش و درگیری‌های شدید علیه ریاضت‌کشی اقتصادی تبدیل شده است. گفتنی است تا کنون ده ها معترض در درگیری های اخیر از سوی دولت کشته شده اند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع ایرانیان ساکن بلژیک در حمایت از دانشجویان ایرانی

-

کشته شدن سه معترض عراقی در ناصریه 

-

حمایت زنان حزب کارگران انقلابی ترکیه از زنان معترض ایرانی

-

حمله به دو فرودگاه نظامی روسیه

-

مانور نظامی آذربایجان و ترکیه در نزدیکی مرزهای ایران

-

تداوم موج اعتصاب‌ها در بریتانیا

-