کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

رژه کارگران صنعت نفت در قزاقستان

روز پنج شنبه 16 دی ماه، در ادامه اعتراض فرودستان قزاقستان به تصمیم دولت این کشور مبنی بر افزایش بهای سوخت، کارگران‌ صنایع نفت هم دست از کار کشیده و به این اعتراض عمومی پیوستند.

این درحالی است که علیرغم تجدیدنظر دولت در تصمیم خود، اعتراضات ابعاد تازه‌ای گرفته و شهرهای مختلف قزاقستان به کانون شورش و درگیری‌های شدید علیه ریاضت‌کشی اقتصادی تبدیل شده است. گفتنی است تا کنون ده ها معترض در درگیری های اخیر از سوی دولت کشته شده اند.