کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

روزه اجباری نقض حقوق ابتدایی انسان است

ماه رمضان برای جمهوری اسلامی ایران ماه تشدید سرکوب و اجبار و برای بخش وسیعی از مردم افزایش مزاحمت های خیابانی ، فشار بر کسب و کار مردم ، وراجی بیشتر آخوندهای انگل و فاسد  و جولان  باندهای حزب الهی در خیابان‌ها و مراکز عمومی است . براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به روزه خواری نماید به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بر اساس نظر سنجی های مختلف بیش از نصف مردم ایران خود را مذهبی نمی دانند ، اعتقادات دینی ندارند . علاوه بر آن در ایران مردمانی وجود دارند که پیروان ادیان و مذاهب غیر اسلامی هستند ، از جمله مسیحیان ، یهودیان ، بهائیان ، زردشتییان که اساسا الزامی به رعایت مناسک و مراسم ادیان و مذاهب دیگر ندارند .

در میان مسلمانان هم بخش قابل توجهی بدلایل سنی کودکان و نوجوانان ، پیران ، بدلیل کاری و یا بیماری و یا اساساً در عین دین باوری، خود را موظف به انجام وظایف نماز و روزه نمی دانند و در تاریخ صد ساله گذشته این گرایش هم هر روز رشد چشم افزونی داشته است . همچنانکه  تعداد بسیار کمی از مسیحیان در روزهای یک شنبه در کلیسا حاضر می شوند .

آزادی دین و بی دینی، حق افراد در انجام و یا عدم انجام مناسک مذهبی حق اولیه و ابتدایی حقوق بشری انسان معاصر است که بنیادگرایان افراطی و مرتجعی چون جمهوری اسلامی ایران و طالبان افغانستان و دیگر گروه‌های تروریستی اسلامی  می خواهند با زور شلاق و زندان مردمی را که نقد امروز آنها را  جهنم  کرده اند به اجبار به نسیه بهشت بفرستند .

تظاهر به روزه خواری ترمی جعلی و من در آوردی آخوندهای مرتجع است که حقوق انسانی و ابتدایی اکثریت جامعه را نقض می کنند . تظاهری در کار نیست و مردم زندگی روتین و معمولی خود را انجام می‌دهند و قرار و توافقی نبوده است که مردمی که دیندار نبوده و یا به ادیان دیگر تعلق داشته و یا حتی مسلمان هستند و با مراسم اجباری مذهبی مخالف هستند روزه بگیرند .در واقع ترم  و بیان واقعی این است که آخوندها و طرفداران آنها تظاهر به روزه گرفتن می کنند ، وگرنه دین بمانند امری خصوصی حق هر کسی است و کسی مزاحم روزه گرفتن آنها نبوده است .

اخوندهای فاسد و انگل  و هیئت حاکمه غارتگر و مرتجع اسلامی که بخش بزرگی از آنها در غارت ثروت عمومی کشور با هم مسابقه دارند ، جنگل ، دریا ، کوه ، شهر ،روستا و معادن زیر زمینی کشور را می خورند و مردم را با ضرب شلاق و زندان از روزه خوردن منع می کنند!

حکومت اسلامی که در آن اجبار بخش جدایی ناپذیری از سیاست سرکوب  و نقض حقوق انسانی مردم است از روز اول روی کار آمدن خود در چهل و سه سال پیش به  اعمال سیاست نماز ، روزه و حجاب اجباری پرداخته و هر سال هم با تعداد کمتر مردم و مقاومت بیشتر زنان و مردان در مقابل این اجبار روبرو شده است.

جدایی دین از دولت ، جدایی دین از آموزش و پرورش ، قطع کمک های دولتی به نهادها و اماکن مذهبی ، بستن مالیات به تجارت های مذهبی و دینی و خصوصی کردن امر مذهب ، آزادی دینداری و بی دینی تنها راه حل ممکن و انسانی است برای جلوگیری از تجاوزات باندهای مذهبی به حقوق انسانی مردم .

آنچه مردم میخورند و می پوشند ، کی و کجا میخورند ربطی به حکومت ندارد و تنها منافع عمومی ، سلامت و بهداشت جامعه ، امنیت شهروندان و حفظ و دفاع از محیط زیست تعیین کننده هستند  .سطح فرهنگ عمومی مردم و نهادهای دموکراتیک قانون گذاری تعیین خواهند کرد که  چگونه ، چرا و کجا جای نوشیدن ، خوردن  است و چگونه پوششی مناسب محیط کار است و حکومت حق دخالت در زندگی خصوصی مردم را ندارد .

گذشت آن زمانی که رهبران فاسد، ریاکار و دروغگو مذهبی که بخشا خود از هیچ عمل زشت و نا انسانی خودداری نمی کنند ، به مردم دیکته بکنند که چگونه فکر و زندگی کنند .مردم فهیم و شریف امروزِ جامعه خود بهتر از هر کسی میدانند که چگونه زندگی کننددر همانحال امنیت ، آرامش و احترام همسایه ، همکار و هم شهری و هم روستایی خود را تامین و حفظ نمایند .

پست های مرتبط این دسته

در شانزدهمین روز اعتراضات و اعتصابات پی در پی در ایران

komalah

دومین اعتصاب عمومی در کردستان پیروزمندانه به انجام رسید

komalah

جمهوری اسلامی و بکارگیری کودکان در سرکوب خیزش مردم

komalah

فراخوان به نیروهای رده پایین نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی

komalah

اعتصابات گسترده، کابوس حکومت اسلامی

komalah

دفاع از مردم مبارز ایران جهانی شده است

komalah