کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی یک محکوم به اعدام از مرگ در تهران

رهایی یک محکوم به اعدام از مرگ در تهران1

شنبه – ۱۵ تیر – ۱۳۹۸ , 06 – 07 – 2019

رهایی یک محکوم به اعدام از مرگ در تهران1

بنا به گزاش منتشره، روز جمعه 14 تیرماه، یک زندانی محکوم به قتل در تهران با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.

این زندانی که 7 سال پیش از سوی دادگاه رژیم در تهران به اتهام “قتل” محکوم شده بود و قرار بود که در روزهای آینده حکم وی اجرا شود، با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافت توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام  در ملا عام و حبس محکوم شد که با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. لازم به یادآوری است، طی روزهای اخیر 2 متهم به قتل در زندان مرکزی در سنندج با تلاش مبارزین پسشرو برای کسب زضایتت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.