کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی یک زندانی از اعدام در هرمزگان

بنا به گزارشات منتشره روز پنجشنبه 20 آذرماه، یک زندانی محکوم به اعدام، در استان هرمزگان با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.

بر پایه این گزارشات، این زندانی در استان هرمزگان که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، پس از سه سال حبس با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.