کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی یک زندانی از اعدام در شوش

یک زندانی در شهرستان شوش که به  اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، با رضایت از اولیای دم از مرگ رهایی یافت.

بر پایه گزارش منتشره، یک زندانی متهم به قتل در زندان شوش که پیشتر به اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بوده و طی دو روز اخیر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان شوش منتقل شده بود، با کسب رضایت از اولیای دم از اعدام رهایی یافت. گفتنی است، “جنبش بخشش” که در چند سال اخیر به همت و کوشش فعالین مدنی به راه افتاده است جان بسیاری را از مرگ نجاده است.