کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی دو محکوم به اعدام از مرگ و صدور یک حکم اعدام در ملا عام

148g

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019

148g
به گزارش منتشره یک زندانی در اصفهان به اتهام “مباشرت در “قتل” توسط دادگاه کیفری این استان به اعدام در ملا عام و حبس محکوم شد، همچنین دو زندانی متهم به “قتل”در شهرهای “نوکنده” و “سنندج” با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.
برپایه گزارش مزبور، مقامات قضایی رژیم در اصفهان ادعا کرده اند که روز دوشنبه 27 خرداد ماه، فردی به اتهام “مباشرت در قتل به اعدام در ملا عام محکوم شده است. این درحالی است که یک زندانی محکوم به اعدام که 14 سال پیش به اتهام قتل در شهر نوکنده واقع در استان گلستان بازداشت شده بود با بخشش اولیای دم از مرگ نجات یافت. همچنین به گزارش رسیده، روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه یک زندانی متهم به قتل به نام “عرفان حیدریان” ٢٧ ساله در زندان مرکزی سنندج با تلاش مبارزین پیشرو برای کسب رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافت.