کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

رهایی دو زندانی در زندان ارومیه از اعدام

دو زندانی در ارومیه که پیشتر از بابت اتهام قتل در دو پرونده مجزا به اعدام محکوم شده بودند، در پی کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.

بر پایه گزارش منتشر شده، با تلاش فعالین مخالف اعدام و در پی مذاکره با طرفین پرونده ها، رضایت اولیای‌ دم جلب شد و آنها با گذشت خود، این دو زندانی محکوم به اعدام را از مجازات نجات دادند. گفتنی از در سالهای اخیر مخالفان اعدام در شهرهای مختلف با تلاش خود توانسته‌اند انسانهای زیادی را از چوبه دار نجات دهند.