کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی از مرگ یک زندانی در بندر عباس

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 11 مهرماه،. یک زندانی محکوم به ” قتل” در زندانی در بند عباس پس از گذشت 4 سال با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.

بر اساس این گزارش، این زندانی سال ۹۴ توسط دادگاه رژیم بندرعباس به اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام در ملا عام محکوم شده بود. در حالیکه قرار بود در روزهای آینده حکم وی اجرا شود، با رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت. گفتنی است در سال گذشته ۲۱ زندانی محکوم به اعدام با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافته است.