کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی از مرگ دو زندانی در کرمان و نقده

روز سه شنبه 16 مهرماه، دو زندانی در شهرهای کرمان و نقده که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با جلب رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

بر اساس این گزارش، این دو زندانی روز دوشنبه 15 مهرماه، جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شدند. ولی در نهایت هر دوی آنها با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. گفتنی است، که رد سال های اخیر با کوشش فعالین مدنی، جنبش بخشش، جان شمار زیادی را از مرگ نجات داده است.