کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی از اعدام ۶ زندانی در زندانهای مختلف رژیم

شش زندانی که پیشتر از به اتهام “قتل” در شهرهای، کرج، نیشابور، کرمان و اندیمشک طی پرونده های جداگانه به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت از اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.

برپایه گزارش منتشره،دو زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج که پیشتر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده و طی هفته اخیر به همراه تعدادی دیگر از زندانیان جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم از اعدام رهایی یافتند. در نیشابور نیز با گذشت اولیائ دم، دو متهم به قتل از اجرای حکم اعدام رهایی یافتند. یک زندانی 42 ساله محکوم به اعدام در کرمان نیز با بخشش اولیاء دم از مرگ رهایی یافت. همچنین در اندیمشک نیز  جوانی که سال 83 به اتهام قتل بازداشت شده بود با پرداخت دیه و رضایت اولیاء دم از مرگ نجات یافت. گفتنی است، “جنبش بخشش” که در چند سال اخیر به همت و کوشش فعالین مدنی به راه افتاده است جان بسیاری را از مرگ نجاده است.