کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی از اعدام ۴۶ زندانی در کرمان و خراسان شمالی

به گزارش منتشره، از ابتدای ماه جاری تاکنون 46 زندانی محکوم به اعدام در شهرهای کرمان و خراسان شمالی به کمک فعالین مدنی از مرگ رهایی یافته اند.

برپایه این گزارش ، 44 زندانی محکوم به اعدام در استان کرمان و دو زندانی دیگر در زندان مرکزی استان خراسان شمالی که شمار زیادی از آنها به اتهام قتل توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بودند با رضایت اولیاءدم و پیگیری فعالان مدنی از چوبه دار رهایی یافتند. لازم به ذکر است که مدتی است فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران با به راه انداختن “جنبش بخشش” جان شمار زیادی از محکومان به اعدام را از مرگ توسط جلادان رژیم ایران نجات داده اند.