کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی از اعدام یک زندانی در خرم آباد

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 26 مهرماه، یک زندانی در خرم‌آباد پیشتر به اتهام  “قتل” به اعدام محکوم شده بود، با رضایت اولیای دم و پرداخت دیه از مرگ رهایی یافت.

بر پایه این گزارش، این زندانی که حدود دوسال پیش به اتهام قتل در زندانی در خرم آباد به سر میبرد، و در روزهای آینده قرار بود حکم اعدام وی اجرا شود، با رضایت اولیای دم و پرداخت دیه از مرگ رهایی یافت.