کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

رشد مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در استان کرمانشاه 

مدیرکل پزشک قانونی کرمانشاه با ارائه آمار مرگ ناشی از مصرف قرص برنج طی ۹ ماه گذشته از افزایش شمار مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج خبر داد.

به گفته سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه مرگ ناشی از مصرف قرص برنج جان ۴۹ کرمانشاهی را گرفت.از این تعداد ۱۴ نفر زن و ۳۵ نفر مرد بوده‌اند. مجموع جان باختگان ناشی از مصرف قرص برنج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است که از این تعداد ۴۶ نفر شامل ۱۰ زن و ۳۶ مرد  بوده اند که جان خود را از دست داد ه اند.شایان ذکر است که مشکلات اقتصادی و به خطر افتادن معیشت خانوارها در سال‌های اخیر تبعات اجتماعی متعددی از جمله رواج خودکشی، افزایش جرم و جنایت، افزایش میزان ترک تحصیل و حتی روند نگران کننده فروش اعضای بدن را به دنبال داشته است.