کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رشد فزاینده مهاجرت کارگران ‌حرفه‌ای به کشورهای همسایه

طبق گزارشات منتشر شده مهاجرت کارگران ماهر کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است.

علت اصلی مهاجرت این کارگران عدم قدرت خرید و نداشتن مزد با لحاظ تورم واقعی و خالی شدن سبد معیشت است. مهاجرت نیروهای کار ماهر به سایر کشورهای همسایه مشکلات واقعی را برای مراکز تولیدی و صنعتی کشور فراهم کرده است.