کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رد مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مجلس رژیم پس از گذشت ۴۵ روز از اعتراضات سراسری و گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی بالاخره مجبور به رد مصوبه ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان توسط دولت شد.

بیش از ۴۵ روز قبل دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان خشم آنها را برانگیخت. طبق مصوبه شورایعالی کار می‌بایست به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸ درصد اضافه شود. اما دولت با این ادعا که “بودجه آنرا ندارد” از این اقدام خودداری کرد. مجلس نیز در یک هماهنگی با دولت نسبت به این نقض قانون سکوت کرده بود. بازنشستگان معترض می گویند، ادعای دولت مبنی بر نداشتن ردیف بودجه طبق قانون اساسی غیر قانونی است. زیرا صندوق‌های بازنشستگی هلدینگ‌های مستقل از دولت هستند که بایستی توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را داشته باشند. اما دولت‌ها برخلاف قانون اساسی خود حکومت، در طی ۴۰ سال گذشته با خرج کردن از سرمایه‌های این صندوق‌ها، آنها را به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده‌اند.