کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

رد طرح دمکرات های آمریکا درباره لغو مجوز دولت برای استفاده از نیروهای نظامی

262g

262g

 

سنای آمریکا روز جمعه ۲۸ ژوئن در نشستی ویژه طرح دمکرات ها در باره لغو مجوز دولت برای استفاده از نیروهای نظامی بدون مجوز کنگره را رد کرد.
نشست سنا برای بررسی اختیارات رئیس جمهوری این کشور برای توانایی حمله نظامی به ایران و اجبار وی در این راه به داشتن مجوز از کنگره تشکیل شده بود. برای تصویب این طرح نیاز بود که ۶۰ سناتور از مجموع ١۰۰سناتور به آن رای دهند. رای گیری از صبح روز جمعه آغاز شد و تا نیم روز جمعه بیش از ۴۰ سناتور به طرح دمکرات ها رای منفی دادند. بر اساس این رای گیری، دست دونالد ترامپ برای هرگونه اقدام نظامی بدون مجوز کنگره علیه ایران باز گذاشته شد.