کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رد صلاحیت حداقل 160 پرستار در مهندسی انتخابات نظام پرستاری

روز سه شنبه 28 شهریورماه،دبیرکل خانه پرستار از رد صلاحیت حداقل 160 نامزد انتخابات نظام پرستاری خبر داد.

دبیرکل خانه پرستار رد صلاحیت نامزدها در ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری را بی‌سابقه خواند و گفت در مرحله اول از 4200 نامزدی که ثبت‌نام کرده بودند حدود 300 نفر را رد صلاحیت کردند.همچنین دبیرکل خانه پرستار،رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پرستاری را مهندسی انتخابات خواند و گفت که این مهندسی توهین به پرستاران است.