کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رد درخواست اعاده دادرسی سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی

روز یکشنبه 21 آبان ماه، “حسن همایون”، همسر “سعیده شفیعی” از رد درخواست اعاده دادرسی سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی خبر داد.

بعد از  درخواست اعاده دادرسی سعیده شفیعی و  نسیم سلطان بیگی در دیوان عالی کشور، آنها باید تا 23 آبان ماه برای حکم3 سال و شش ماه خودشان را به زندان اوین معرفی کنند. همچنین گفتنی است، پیشتر دادگاه رژیم، آنها را به “3 سال و هفت ماه حبس تعزیری برای اتهام اجتماع و تبانی”،”هشت ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام”، 2  سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها محکوم کرده بود.