کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

رد اعاده دادرسی چهار زندانی سیاسی کُرد توسط مقامات رژیم ایران

“مسعود شمس‌نژاد”، وکیل محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام خبر داد.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری،به دلیل عدم پیوست دادنامه‌های بدوی و فرجامی، درخواست مورد پذیرش واقع نشده است، عموما در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌های صادره شده به وکلا تحویل نمی‌شود.” محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، چهار زندانی سیاسی اخیرا در سکوت مطلق خبری و در حالی که یک سال و شش ماه گذشته را در شکنجه‌گاه‌های رژیم جمهوری اسلامی از سر گذرانده بودند، به اعدام محکوم شدند.