کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رد ادعای حکومت در خصوص پایان اعتصاب کارگران نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ایی ادعای حکومت مبنی بر پایان اعتصاب کارگران نفت را رد و تاکید کرد اعتصاب ادامه دارد.

یک مقام حکومتی اعلام کرده بود «لیدرهای اصلی» اعتصاب کارگری در تاسیسات گازی منطقه پارس جنوبی دستگیر شده‌اند و آن‌ها را به دریافت حمایت از «شبکه‌های خارجی» متهم کرده بود. در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه‌ی روز ۲۵ اردیبهشت خود آورده است: اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت و گاز و فولاد و معدن که از اول اردیبهشت آغاز شد، ادامه دارد. در این مدت بخش های مختلفی از همکاران پروژه ای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوسته اند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند. افزایش ۷۹ درصدی حقوقها و ۲۰ روز کار / ۱۰ روز استراحت دو خواست فوری ما است و در عین حال طلب های دیگری داریم که باید پرداخت شوند.