کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ربوده شدن یک فعال حقوق زنان در بندرانزلی

روز شنبه ۱۳ خردادماه،یک فعال حقوق زنان در بندرانزلی به نام “حمیده قدردان” توسط اداره اطلاعات ربوده شد و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

بنابر گزارشات منتشرشده،روز شنبه نیروهای لباس شخصی رژیم با یورش به منزل حمیده قدردان و تفتیش منزل،وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.گفتنی است این فعال مدنی آرایشگر است و حساب کاربری وی در شبکه های اجتماعی بسته شده و از سرنوشت وی نیز اطلاعی در دست نیست.