کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

راهپیمایی یادبود رزا لوکزامبورگ در آلمان

هزاران نفر از فعالان چپگرای آلمان روز دوشنبه 20 دی ماه، برای تظاهرات سالانه به یاد رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، بنیانگذاران حزب کمونیست آلمان، به خیابان‌های برلین آمدند.

قیام اسپارتاکیست در ژانویه ۱۹۱۹ قیام کارگران و جبهه چپ آلمان با هدف برپایی جمهوری کارگری بود. این قیام که در ابتدا یک اعتصاب عمومی بود به سرعت به یک درگیری مسلحانه بین کارگران با گروه‌های شبه نظامی فاشیست به نام فرایکورپس تبدیل شد. قیام کارگری در ۱۵ ژانویه، زمانی که رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت به دستور حزب سوسیال دموکرات توسط فرایکورپس به قتل رسیدند، به طرز وحشیانه‌ای سرکوب شد.