کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

راهپیمایی کارگران مهاجر کانادایی

روز دوشنبه 28 شهریور ماه هزاران نفر از مهاجران شاغل و ساکن در کانادا در شهر “اُتاوای” کانادا علیه بلاتکلیفی در وضعیت اقامت دائمی خود، راهپیمایی کردند.

این مهاجران می گویند که شرایط آن‌ها از نظر کاری در حال نزدیک شدن به شرایط مهاجرانی است که حق فعالیت و کار با حقوق قانونی را ندارند.  همچنین درخواست‌هایی برای اجرای سریع یک برنامه منظم‌سازی فراگیر برای مهاجران در حوزه کار از مطالبات و تقاضاهای آنان است.  گفتنی است،درخواست‌ها برای وضعیت و قانون‌گذاری برای افراد شاغل مهاجر در کانادا در حوزه شرایط کار، تحصیل و زندگی و همچنین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی همگانی، در این راهپیمایی و در پلاکاردها مطرح شده بود.