کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

هزارن نفر از کارگران حمل و نقل بریتانیایی برای اهدافی از جمله حل بحران هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزد تا حفاظت از محیط زیست انگلستان روز یکشنبه 10 مهر ماه اجتماعات سراسری را شکل دادند.

در سرتاسر بریتانیا، در شهرهایی از جمله لندن، ادینبورگ، سوانسی و لیورپول، معترضان برای راهپیمایی‌هایی که با هماهنگی کمپین «ریاضت دیگر بس است!» گردهم آمدند. بر اساس بیانیه‌ای که در وب سایت آن‌ها منتشر شده است، آن‌ها خواستار حمایت دولت از کارگران برای مواجهه با افزایش قیمت‌ها هستند. این حمایت‌ها در قالب افزایش حقوق واقعی، کاهش قبوض انرژی و مالیات برای ثروتمندان به منظور اخذ یارانه برای فرودستان و کارگران پیشنهاد داده شده است.  به گفته اتحادیه ملی کارگران حمل و نقل انگلیس، این اعتراضات پس ازعدم پیشرفت در مذاکرات بین اتحادیه و شبکه ریلی و ناتوانی شبکه ریلی در رسیدگی به نگرانی‌های کارکنان در مورد افزایش هزینه‌های زندگی و تهدید به اخراج دسته جمعی صورت گرفته است.