کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

راهپیمایی سکوت شهروندان بلوچ در زاهدان

شهروندان آزادیخواه بلوچ روز جمعه 8 دی ماه 1402، همانند جمعه های پیشن، بعد از نماز جمعه بر ضد رزیم جنایتکار جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند.

به اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، هزاران شهروند بلوچ علارغم فضای امنیتی و حضور گسترده نیروهای سرکوبگر، بعد از نماز جمعه با پلاکاردهایی در دست دز خیابانهای اطراف مصلی زاهدان راهپیمایی کرده اند.