کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

راهپیمایی اعتراضی کشاورزان در اصفهان

کشاورزان در اصفهان روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ماه، مجددا در اعتراض به عدم بازگشایی زاینده‌رود و عدم تحقق وعده‌های مسئولان با تراکتورهای خود وارد خیابان‌ها شدند.

تجمع اعتراضی کشاورزان در اعتراض به کم‌آبی از ۱۷ آبان 1400 در بستر خشک زاینده رود آغاز شد و همچنان در همین مکان ادامه دارد. مردم به‌همراه کشاورزان با سردادن شعار “زاینده رود را پس بده، به اصفهان نفس بده” خواهان تامین حقآبه و برگرداندن آب به بستر این رود هستند.