کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

راهپیمایی اعتراضی زنان در کابل

شماری از زنان و فعالین مدنی  افغانستان روز شنبه 29 آبان ماه، بار دیگر دست به راهپیمایی زده و خواهان رعایت حقوق زنان شدند.

فعالین مدنی و جمعی از زنان کابول با شعار؛ «آرزو کجاست، ما عدالت می‌خواهیم» اعتراض خود را در قبال حکومت امارت اسلامی طالبان نشان دادند. آن‌ها هم‌چنین خواهان تأمین حقوق شان، باز شدن مدارس و دفاتر به‌روی دختران شدند‌.