کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

راهپیمایی اعتراضی دانشجویان یونان برای آموزش برابر

روز پنجشنبه 28 دی ماه، هزاران دانشجو در آتن و دیگر شهرهای یونان در اعتراض به اصلاحات آموزشی برنامه ریزی شده که اجازه ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در این کشور را می‌دهد، تظاهرات کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، دانشجویانی که برای حق تحصیل برابر و رایگان در خیابان‌ها به سر می‌برند خواهان مذاکراتی هستند که اجازه می‌دهد افتتاح دانشگاه‌های خصوصی لغو شود.دولت گفته است که این دانشگاه‌ها به عنوان شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی فعالیت خواهند کرد. بسیاری بر این باورند که این اقدام باعث کاهش ارزش مدارک دانشگاه‌های دولتی یونان می‌شود و سیستم خصوصی، کسانی را که توانایی پرداخت هزینه برای دانشگاه را ندارند، حذف می‌کند. این وزارتخانه در نظر دارد در طرح جدید، تعداد دانشگاه‌ها، دانشکده‌های فنی و سایر دانشکده‌ها را کاهش دهد، اما این طرح حتی موجب اعتراض بسیاری از ساکنان مناطق روستایی شده که به هزینه‌های خرج شده از سوی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده‌های فوق، وابسته هستند.دانشگاه‌ها در یونان، مؤسساتی هستند که توسط دولت تأمین مالی می‌شوند و تحصیل در آنها برای چندین دهه رایگان بوده است