کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی

راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی1

بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اهواز و شوش روز یک‌شنبه ۲۷ اسفند‌ماه، در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شهرهای محل سکونتشان دست به تجمع و راهپیمائی زدند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کنار معلمان و کارگران در ماههای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. افزایش حداقلی حقوق‌ها در سال ۱۴۰2 و عدم تناسب آن با نرخ تورم در جامعه موجب اعتراض اقشار دیگری نیز شده است. گفتنی است، بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.