کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دیدار معلمان و فعالان صنفی با حسین رمضان پور

شماری از معلمان و فعالان صنفی بجنورد روز دوشنبه 15 خردادماه با حضور در منزل حسین رمضانپور با این معلم زندانی که به مرخصی اعزام شده دیدار کردند.

حسین رمضانپور دوران ظالمانه محکومیت دو ساله حبس را در زندان بجنورد سپری می‌کند و به مرخصی کوتاه مدت چهار روزه اعزام شده است.اعضای کانون صنفی معلمان بجنورد و برخی فعالان صنفی با “حسین رمضان‌پور” دیدار کرده و همبستگی و همراهی خود با خانواده این معلم زندانی را اعلام کردند.