کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

دیدار جمعی از کارگران شهرکهای صنعتی سنندج از خانواده جانباختگان کومه له و حزب کمونیست ایران

برپایه گزارش دریافتی روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه جمعی از کارگران شهرکهای صنعتی ۱،۲،۳ سنندج له مناسبت فرا رسیدن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له به دیدار خانواده جانباختگان کومه له و حزب رفتند.

در این دیدار که با استقبال خانواده جانباختگان روبرو گردید بار دیگر به ادامه مبارزه و ادامه‌ی راه و آرمانهای والای کومه‌له تا پیروزی تاکید کردند. همچنین این کارگران به همین مناسبت ضمن پخش شیرینی در شهرک صنعتی شماره ۱ در یکی از کارگاه‌های بسته‌بندی سرود انترناسیونال را خوانند. همچنین کارگران شهرکهای صنعتی ۱و۲و۳ سنندج به مناسبت فرارسیدن ۲۶ بهمن روز کومه له وهمینطور معلمین اخراجی سال ۵۸ سنندج و اطراف. طی پیامی اتحاد میان خود و دیگر کارگران را از الزامات مبارزات کارگری دانستند وخود را همواره حامی و رهرو  خط رسمی کومه له و حزب کمونیست ایران دانستند .