کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

دیدار جمعی از کارگران شرکتهای سنندج با بستگان رفیق فرهاد شعبانی

جمعی از کارگران شرکتهای سنندج به خانه یکی از بستگان رفیق جان باخته فرهاد شعبانی در سنندج رفتند مراسم با یک دقیقه سکوت برای رفقای جان باخته در راه آزادی و سوسیالیزم شروع شد و با تشکر از زحمات چندین ساله این رفیق و ابراز همدردی باخانواده این رفیق گرانقدر و چهره خوشنام کومه‌له و حزب کمونیست ایران در سنندج و کردستان پیمان خود را با آرمانهای این رفیق عزیز دوباره کردند که تا آخرین قطرات خون خود در راه آزادی وسوسیالیزم فرو ننشینند.

زنده آزادی برابری حکومت کارگری

جمعی از کارگران شرکتهای صنعتی 1و2و3 سنندج

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

پست های مرتبط این دسته

بیانیه‌ انجمن صنفی معلمان کوردستان-مریوان و سروآباد درباره ضرب و شتم سوران(اسکندر) لطفی، در زندان بزرگ تهران

-

بیانیه‌ی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان

-

کانون مدافعان حقوق کارگر

-

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): از اعتراض و اعتصاب عمومی در حمایت از مبارزات مردم قهرمان کردستان حمایت می کنیم

-

بیانیه کنفدراسیون یونی در مورد وحشیگری دولت ایران علیه معترضان به قتل زن کرد ایرانی ژینا مهسا امینی.

-

بیانیه‌ زنان بلوچ در پیوستن به جنبش زن زندگی آزادی (جَنین، زِند، آجوئی)

-