کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

دیدار جمعی از فعالین شهر سنندج با خانواده جانباخته محمد امینی

دیدار جمعی از فعالین شهر سنندج با خانواده جانباخته محمد امینی

بنا به گزارش دریافتی شب چهارشنبه 20  اردیبهشت ماه، جمع زیادی از مبارزین و آزادیخواهان همراه با خانواده جانباختگان و انسان‌های برابری طلب به دیدار خانواده جانباخته “محمد امینی ” رفتند.محمد امینی 35 سال قبل در یکی از خانواده های زحمتکش شهر سنندج متولد شد.ایشان کارگر ساختمانی بود که در انقلاب مردم سنندج علیه سرکوبگران اسلامی در خیابان کار آموزی جانباخت.

این دیدار با یک دقیقه سکوت به یاد محمد عزیز و دیگر جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد. سکوت با  سرودی انقلابی که توسط حاضرین خوانده  شد شکسته شد. سپس قطعه شعری در ستایش جانباختگان راه آزادی توسط یکی از حاضرین دکلمه شد.  در ادامه حاضرین به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه و از جمله ادامه #انقلاب_ژینا پرداختند. این دیدار تا پاسی از شب ادامه یافت و با روحیه امید بخش به آینده و تاکید بر وحدت خانواده جانباختگان و گسترش هماهنگی و همکاری میان آنها، دادخواهی آنان و ادامه راه انقلابی فرزندان جانباخته و عزیزشان  به پایان رسید.