کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دیدار جمعی از فعالان کارگری با خانواده هیراد پیربداقی ‌‌و عسل محمدی

عصر روز  جمعه 28 آبانماه، در همبستگی با هیراد پیر بداقی و عسل محمدی جمعی از فعالان کارگری و سیاسی با حضور در منزل مادر هیراد پیر بداقی خواهان آزادی آنان شدند.

عسل محمدی و هیراد پیربداقی ۱۵ آبانماه دستگیر شدند و همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار دارند و به رغم پیگیریهای روزمره خانواده هایشان،  تاکنون پاسخ روشنی به نگرانی‌های آنان داده نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah