کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

دیدار جمعی از فعالان صنفی با خانواده عزیز قاسم زاده

روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه، جمعی از فعالان صنفی انجمن فرهنگیان گیلان، تهران، البرز و قزوین با خانواده عزیز قاسم زاده، معلم بازداشتی دیدار کردند.

عزیز قاسم زاده، فعال صنفی فرهنگیان گیلان در تاریخ ۴ مهر، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در رودسر بازداشت شد.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-