کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دیدار جمعی از فعالان صنفی با خانواده زندانیان سیاسی به مناسبت 8 مارس

جمعی از فعالان صنفی روز جمعه 18 اسفندماه، به دیدار خانم فروزان علیزاده همسر “رسول بداقی” معلم زندانی و خانواده های “داود رضوی” و “حسن سعیدی” از زندانیان سندیکای شرکت واحد  رفتند.

در این دیدارها ضمن تاکید بر مقاومت و ایستادگی در برابر هر گونه سلطه و بی عدالتی فارغ از جنسیت و تاکید بر برابری خواهی؛ بر هنر عشق ورزی انسانی برای تمامی مردم دنیا تاکید شد. در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود به مناسبت روز جهانی زن، از طرف شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  به زنان حاضر در این دیدارهای ساده و صمیمی تقدیم شد.