کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دو تجمع جوانان جویای کار در بهبهان و شوشتر

روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه جمعی از جوانان شوشتر و بهبهان با برپایی دو تجمع جداگانه نسبت به افزایش بیکاری اعتراض کردند.

بر پایه گزارش منتشره، گروهی از جوانان جویای کار و اهالی شوشتر برای دومین روز متوالی مقابل شرکت کشت و صنعت خمینی تجمع کردند و راه ورود سرویس‌های حمل و نقل کارکنان به شرکت را بستند. جوانان ساکن بهبهان نیز به همراه خانواده‌هایشان مقابل ورودی پالایشگاه «بید بلند۲» در نزدیکی بهبهان تجمع کردند. در جریان این تجمع مدیریت پالایشگاه گارد ویژه را مقابل تجمع کنندگان مستقر کرد.