کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دومین روز تجمع کارگران و کارکنان شهرداری اهواز

دومین روز تجمع کارگران و کارکنان شهرداری اهواز در اعتراض به کاهش حقوق و مزایای پرسنلی روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه در برابر شهرداری و شورای شهر برگزار گردید.

این تجمع که از روز گذشته آغاز شده است، در پی دستور شهردار اهواز مبنی بر کاهش مزایای پرسنلی کارگران و کارکنان برگزار شد. به گفته نماینده کارگران، شهردار اهواز طی یک اقدام ضدکارگری برخی از شاخص‌های حقوقی و مزایای کارگران و کارکنان را حذف نموده است. وی همچنین می افزاید، چندی پیش شهردار اهواز برای اجرای برخی پروژه‌ها، وعده بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی را داده بود. اما اینک برای اجرای این پروژه‌های غیرضروری دست در جیب کارگران و کارکنان شهرداری اهواز کرده است.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah