کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دومین روز تجمع اعتراضی کارگران “ام دی اف” هفت‌تپه

روز یکشنبه 6 اسفندماه جمعی از کارگران واحد صنعتی تولید “ام دی اف” شرکت هفت‌تپه در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی خود،برای دومین روز پیاپی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته کارگران “محسن طاهرخانی” مدیر این شرکت و “هرمز کاهکش” از افراد نزدیک به او،به دلیل اعتراض روز گذشته از ورود کارگران معترض به داخل این واحد صنعتی ممانعت کرده‌اند.این معترضان می‌گویند که طی چند سال گذشته در این واحد صنعتی مشغول به کار بوده و از روز اول ساخت تا امروز که شرکت به بهره‌برداری و تولید رسیده،حضور پررنگ داشته‌اند اما به حداقل مطالباتشان توجهی نشده است.