کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دومین روز از تجمع اعتراضی کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان شرقی

کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه چهارم اسفند ماە، برای دومین روز متوالی در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق، عیدی، پاداش و معوقات مزدی خود دست از کار کشیدند و در محوطه ساختمان مرکزی مخابرات استان تجمع کردند.

شرکت‌کنندگان در این اعتراض، همچنین، اجرای کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال  1389 و پرداخت معوقات را خواستار شده و اظهار داشتند: در همین زمینه باید طرح طبقه‌بندی مشاغل متناسب با شرایط کارگران شاغل اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی اجرا و تغییر وضعیت همکاران قراردادی در اسرع وقت صورت گیرد.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-