کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دور جدید اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

جمعی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه 12 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای  معوقه خود در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع  علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها نسبت به “عدم پرداخت تعطیل کاری  ایام کرونا،  عدم پرداخت حق فنی به همه کارگران، عدم پرداخت بدی آب و هوا، عدم شفافیت سازی در استخدام برخی کارکنان، تبعیض در  اضافه کار و پاداش، نا کارآمدی بیمه نوین و پرداخت های دارو و درمان از جیب پرسنل و  پایین بودن دستمزد کارگران” اعتراض کردند.